Guerrilla aneb co je záškodnický marketing I.

Pojem Guerrilla marketing je spojován s Jay Conrad Levinsonem, bývalým kreativním ředitelem agentury Leo Burnett, který je dodnes považován za guru [1] guerilly. V roce 1984 vydal knihu Guerrilla marketing, kde jsou popsány různé druhy nekonvenčních marketingových nástrojů k oslovení potenciálních zákazníků, používaných v případech s velmi nízkými finančními rozpočty na reklamní kampaň. Dle jeho slov, primárním cílem Guerrilla marketingu není obrat či známost firmy, ale především zisk! Důležitý je i fakt, že potencionální zákazník, věnuje kampani svou pozornost, aniž by si byl primárně vědom, že jde o cílenou propagaci.

Guerrilla v angličtině znamená partyzán (záškodník, bandita). Guerrilla marketing využívá podobnou strategii jako partyzán: je nečekaný, rychlý, provokativní, poměrně agresivní a často na hraně toho, co je pro reklamu povoleno (např. vylepování plakátů na nedovolených plochách. Využívá netradičních kanálů šíření a velmi často mu k prezentaci slouží různá veřejná prostranství mimo jiné chodníky, náměstí, vstupy do budov, zábradlí, ale třeba i kukátka na dveřích, dveře toalet veřejných záchodků apod.

Jednou z možností využití guerrilla marketingu je situace, kdy společnost chce bojovat s konkurencí, se kterou se nemůže (a nechce) utkat na tzv. otevřeném bitevním poli, si je vědoma skutečnosti, že by okamžitě prohrála. Cílem použití guerrilly je, udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně specifikované cíle a okamžitě se stáhnout zpět. Akce jsou záškodnického charakteru ve vztahu ke konkurenci a ve většině případů je poměrně těžké identifikovat jejich původce.

Obecně lze tedy říci, že guerrilla zahrnuje nejrůznější marketingové aktivity, které spojují následující principy: nízký rozpočet, překvapivost, nápad, odvaha, originalita, flexibilita a silné zaměření na potřeby zákazníka. Pracuje s psychologií, většinou na sebe dokáže vázat sekundární publicitu, ale dokáže současně vyburcovat veřejnost či vyvolat paniku. Díky GM firma získá také důležitou vedlejší pozornost. Ve své agresivní formě pak guerilla přímo napadá konkurenci.

Guerrilla kampaně jsou krátkodobé, trvají několik hodin, nanejvýš pár dnů. Zájem cílové skupiny postupně opadá. Cílem guerrilly je jinými slovy zaujmout v minimálním čase, vzbudit maximální ohlas, poté rychle zmizet a zanechat po sobě hluboký dojem.

Dělení guerrilla marketingu není jasně definované, přičemž odlišnost je vždy dána použitým zdrojem. Všeobecně platí, že Guerrilla marketing patří mezi kreativní formy marketingu. V posledních letech je používání GM zaměřeno i na vnímání image společnosti.

Mezi nejznámější typy guerill dle Wikipedie [2] se řadí např. Buzz marketing [3], Viral marketing [4], Undercover marketing [5], Experiential marketing [6] a další.

————————————————————————————————————————————————————————————-
[1] Velmi populární mezi marketéry je jeho web: www.gmarketing.com, kde kromě nabídky knih a školení ohledně Guerrilla marketingu, je i free video tutoriál, blog s jeho názory, články a radami, jak dělat marketing efektivně, nápaditě a s nízkými náklady.
[2] Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-04-26].  Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Guerillov%C3%BD_marketing>
[3] Osobní doporučení, které má větší váhu a důvěryhodnost než klasické placené reklamní kampaně v médiích.
[4] Je šířený většinou po internetu, prostřednictvím sociálních sítí či prostřednictvím mobilních zařízení, tj. sms zpráv.
[5] Nebo-li product placement tj. nenápadné i více nápadné umístění produktů např. ve filmech.
[6] Zaměření na interakci zákazníka s produktem.


Napsat komentář