Slovníček pojmů a zkratek

slovnicekPři učení na zkoušku z Marketingové komunikace, jsem si začala dělat vlastní Slovník zkratek a pojmů z oblasti marketingu, managementu a IT. Zatím není dokonalý →  postupně bude doplňován a upravován tak, aby byla jednodušší navigace a přehlednější orientace ve výrazech. Dovolím si drobný povzech: „neIŤákovi to holt trvá tošičku déle…!“ Tak až někdy budete hledat ta notoricky známá 4P, 7P, 4C, 5M atd. podívejte se sem!

Marketingová hračička – Favicon webu

Jednou z věcí, která dělá Váš web unikátním, je favicon. Pro neznalé → ikonka webu, která se zobrazuje jako obrázek vedle URL adresy v adresním řádku, v tabu prohlížeče či v oblíbených položkách tzv. bookmarks. Z mého pohledu je favicon součástí Vašeho „marketingového komunikačního mixu“. Je součástí Vašeho image a PR. Mini-marketingová „hračička“, která Váš web/blog tiše, ale účinně propaguje, personifikuje a činí jej atraktivnějším. Continue reading

Zlatá pravidla guerrilly

GM Excellence

Nutno říci, že kniha GM Excellence – světový bestseller J. C. Levinsona, u nás vydaná Management Pressem pod názvem 50 zlatých pravidel ofenzivního marketingu, je již dlouho rozebrána. Třebaže má v názvu guerrilla marketing, většina „pravidel“ či doporučení, je v marketingu všeobecně aplikovatelných. Pro guerrilla marketéry je to „kuchařka“, jak použít nekonvenční marketingové nástroje při extrémně nízkých (či velmi limitovaných) finančních možnostech a… A vůbec, přečtěte si ji také!

Užitečné pluginy aneb snadnější WordPress nejen pro „IT lamy“

Dle Wikipedie zní definice pluginu následovně:

„Zásuvný modul neboli plugin, také plug-in (neologismus vytvořený z anglického slovesa to plug in – zasunout) je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost. Plugin obvykle využívá připraveného rozhraní aplikace zvaného API. Mnoho programů nabízí programátorům možnost použít jejich API (aplikační rozhraní), s možností rozšířit funkčnost nabízeného programu.“ Continue reading

Guerrilla ano či ne?

Názory na využití guerilly se liší. Je třeba si uvědomit, že guerrilla není určena všem a stejně tak ji není možné aplikovat na všechny situace, značky či společnosti.
Společnost, která si zakládá na tradiční značce, doposud při reklamní kampani používala pouze tradiční kanály, pravděpodobně není ten správný objekt pro použití guerrilla marketingu. Stejně tak i při nevhodně zvolené komunikační strategii guerrillové kampaně, hrozí nepochopení ze strany audience a image dané společnosti by mohlo být poškozeno. Marketéři musí počítat i s tím, že příliš agresivní či šokující guerrilla může vyvolat negativní odezvy a medializaci, což opět negativně ovlivní renomé společnosti. V případě, že se společnost pro tento druh marketingu rozhodne, je vhodné využít služeb některé z agentur, které mají kreativu guerrilla kampaní ve svém portfoliu. Všeobecně platí, že při dodržení určitých doporučení, chcete-li, pravidel guerrilly, je odpovědí jasné ANO! Continue reading

Guerrilla marketing – Co je a co není na hraně zákona?

Guerrilla marketing při svém „záškodničení“ využívá metody, které jsou na pomyslné hraně zákona a ne vždy jsou zcela legální. Guerrilla by  neměla být destruktivní, tzn. neměla by být poškozována cizí věc. Aby se společnost vyvarovala těchto praktik respektive se ujistila, že právě ta její guerillová kampaň hranice zákona nepřekračuje, je vhodné koncept kampaně konzultovat s právníkem. Continue reading

WordPress – IT lama – podivná hláška na webu – kvalitní zákaznická podpora

Dnes musím uznat svou chybu a opravit sama sebe. V ekonometrii tímto provádím tzv. autokorelaci reziduí. Takže, WordPress – NENÍ snadný web i pro neIŤáky tzv. IT lamy. Nějaké ty znalosti PHPčka, javy a CSS jsou nutností pro ty, kteří si šablonu chtějí upravovat a měnit její design. A proč ta změna názoru? Continue reading

Ekonometrický model – seminární práce

Před zkouškou z Ekonometrie se student cítí být „nejmenším“ na celém Světě.
Klobouk dolů před těmi, kteří jí rozumí. Úcta těm, co jí učí a snaží se jí naučit ostatní. Veliké díky těm, kteří při snaze jí naučit a předat vědomosti ostatním, mají pochopení a jsou lidští. Continue reading