Ekonometrie, Statistika, Matika … postrach studentů

S Ekonometrií na PEFce „bojují“ snad všichni studenti. Víte v čem je problém? V neznalosti středoškolské matemtatiky, na kterou ta „vysokoškolská“ navazuje. Když neumíte zlomky, rovnice, funkce, derivace atd. je samostatné sestavení ekonometrického modelu skoro nadlidský úkon. O výpočtech DMNČ, BMNČ, MPR, modelech poptávky, ekonometrických prognózách a vztazích Faktor – Produkt, Produkt – Faktor, Faktor – Faktor, Produkt – Produkt, ani nemluvě. Tak není divu, že čas od času (hlavně ve zkouškovém období) je kontakt na doučování vyhledávaným artiklem.

Doučování MAT,STAT, EKM:

2 thoughts on “Ekonometrie, Statistika, Matika … postrach studentů

 1. Ahoj Majko,

  neporadila by si mi přesný postup jak pracovat v gretlu?Toto je úkol:
  Zadání projektu k předmětu Ekonometrie pro KS
  Stručný obsah projektu (podrobněji viz šablona projektu):
  Odvození, kvantifikace a interpretace jednorovnicového dynamického modelu.
  – Vytvoření ekonomického modelu
  – Předpoklady a očekávání o vzájemném vlivu proměnných podle ekonomické teorie
  – Sestavení ekonometrického modelu
  – Podkladová data
  – Korelační matice – případná úprava modelu na základě analýzy korelační matice (SW Gretl)
  – Odhad strukturálních parametrů v SW Gretl
  – Verifikace výsledků odhadů parametrů – splnění předpokladů (testování v SW Gretl)
  – Prognóza vysvětlované proměnné na tři období dopředu
  – Interpretace výstupů!!!
  Téma projektu:
  – téma projektu si studenti volí sami s tím, že všechny proměnné zahrnuté do modelu budou ve formě cen daných statků.
  – v ročníku nebudou dvě stejné vysvětlované proměnné
  Termín odevzdání:
  – nejpozději do 30.11. 2012, 12:00 hod.
  Rozsah:
  – do 7 stran vlastního textu
  Forma:
  – elektronicky do úložiště kurzu EEEP2E prostřednictvím moodle.czu.cz
  -po přihlášení se k danému kurzu je jako 17. téma připraven úkol „uložení semestrálního projektu“.

  data jsem sehnala ale nevím jak mám určit proměnný, jestli si můžu vzít jakoukoliv komoditu nebo to musí být substituty a komplementy. Ty nedáváš nějaké doučko nebo tak něco?

Napsat komentář