Guerrilla ano či ne?

Názory na využití guerilly se liší. Je třeba si uvědomit, že guerrilla není určena všem a stejně tak ji není možné aplikovat na všechny situace, značky či společnosti.
Společnost, která si zakládá na tradiční značce, doposud při reklamní kampani používala pouze tradiční kanály, pravděpodobně není ten správný objekt pro použití guerrilla marketingu. Stejně tak i při nevhodně zvolené komunikační strategii guerrillové kampaně, hrozí nepochopení ze strany audience a image dané společnosti by mohlo být poškozeno. Marketéři musí počítat i s tím, že příliš agresivní či šokující guerrilla může vyvolat negativní odezvy a medializaci, což opět negativně ovlivní renomé společnosti. V případě, že se společnost pro tento druh marketingu rozhodne, je vhodné využít služeb některé z agentur, které mají kreativu guerrilla kampaní ve svém portfoliu. Všeobecně platí, že při dodržení určitých doporučení, chcete-li, pravidel guerrilly, je odpovědí jasné ANO!

Existuje rozdíl ve vedení klasické a guerrilla kampaně?
Guerrillové kampaně, či kampaně využívající prvky guerrilla marketingu, jsou ve srovnání s těmi klasickými náročnější na plánování i řízení. To je dáno podstatou guerrilly tj. nekonvenčností, překvapením a provokací. Každý člověk je individualita, přičemž odhadnout jeho chování je prakticky nemožné. Příjemci guerilly se mohou chovat jinak, než bylo předpokládáno, což může vést k velkému překvapení realizátorů.

U klasické marketingové komunikace příjemce sdělení již od počátku ví, co ho čeká. Moment překvapení se nekoná.

U guerrillových kampaní je třeba již v rámci příprav, plánování, volby komunikačních a kreativních strategií, myslet i na možný katastrofický scénář. Veškerá pro a proti by měla být probrána na úrovni společnosti (zadavatele) a agentury (dodavatele kreativy kampaně). Obě dvě smluvní strany si musí být jisty, že se vzájemně pochopily a sdílí shodnou představu o kampani. Stejně tak jako u každého projektu i zde je důležité jasné rozdělení pravomocí, odpovědností a kompetencí, přesné vymezení úkolů a termínů plnění, správná koordinace a kooperace, rychlé a hlavně jednoduché předávání rozhodnutí, pravidelné schůzky týmu, včasné sdílení informací (snahou je minimalizovat jakýkoliv komunikační šum), dodržování daných termínů a neustálá kontrola stavu fází realizace kampaně. S tím vším je spojen i neustálý monitoring, analýza a hodnocení situace trhu s fokusem na danou audienci a konkurenční aktivity.

Napsat komentář