Kde sehnat seznam RGB barev?

Občas je třeba na webu/blogu změnit barvu písma či rámečku. Pro IŤáka věc snadná, má je všechny v malíku. A co na to ITlama? Kdo hledá, ten najde!

Základní informace:

Barva je světlo s různou vlnovou délkou.RGB model barev

Barevný model RGB ( Red, Green, Blue) – mícháním jeho tří základních barev (červená, zelená, mobrá) lze získat více jak 16 miliónů dalších barev.

RGB krychle

 

 • intenzita barev se pohybuje v intervalu <0,1>
 • vrchol (0,0,0) tzn. střed souřadnicového systému odpovídá černé barvě
 • vrchol (1,1,1) odpovídá barvě bílé
 • barvy, které leží na diagonále mezi těmito vrcholy jsou odstíny šedé
 • barvy jsou vytvářeny přidáváním barev k barvě černé (aditivně)
 • každý prvek reprezentován třemi byty
 • nejnižší intenzitu má hodnota 0 a nejvyšší 255 (256*256*256 odstínů)

Zápis barev:

 • procentický (0%,100%,0%)barvy
 • desítkový (0,255,0)
 • hexadecimální tzv. HEX (00FF00) – 0-9, A-F
 • jménem barvy (red, green, blue ….)

Barvy, které Vás napadnou a nevíte jak zapsat, naleznete na webu W3Schools.com, který je pro mne v rámci učení se HTML a CSS téměř nepostradatelný.

One thought on “Kde sehnat seznam RGB barev?

Napsat komentář