Jak pracovat s křížovými odkazy (Word 2007)

Neexistuje diplomová práce (BP či seminárka), která by neobsahovala obrázky, tabulky, schémata a přílohy na něž je třeba se v rámci dokumentu odkázat. Většinou se DP nahrává v rámci školních IS ve formátu .pdf a právě zde mají opodstatnění tzv. křížáci tj. křížové odkazy. Formátování DP s využitím „křížáků“ je snadné a čtenáři Vašich prací v elektronické formě, jej jistě ocení.

Návod a informace o křížácích pro ITlamy
Křížáci v dokumentu slouží k vytvoření odkazu na jinou stránku, objekt (obrázek, tabulku atd.),  nadpis, poznámku pod čarou, záložku, titulek nebo číslovaný odstavec. Existují dva typy křížových odkazů, z nichž jeden je pasivní (vypsané číslo stránky, kde je položka objektu umístěna) a druhý aktivní tzv. hypertextový (funkční odkaz na konkrétní položku). Funkci lze v rámci DP uplatnit zejména tam, kde na stránce odkazujete na obrázek (či jiný objekt) na jiné straně dokumentu, avšak  jestli chcete aplikovat křížový odkaz na položku jiného dokumentu, je nejdříve nutné dokumenty sloučit do jednoho dokumentu hlavního.

Postup vložení křížového odkazu
1) Umistěte kurzor tam, kde má být vložen odkaz
2) Karta ODKAZYKřížový odkaz (nebo karta VLOŽENÍKřížový odkaz)

karta Odkazy – vložení Křížového odkazu

3) Zobrazí se dialogové okno Křížového odkazu, kde zvolíme:

a) Typ odkazu – tj. číslovaná položka, nadpis, záložka, poznámka pod čarou, vysvětlivka, graf č. , obrázek č., příloha č., schéma č., tabulka č, rovnice apod. Pakliže máte nadefinovány i jiné titulky, zobrazí se i ty.

b) a na co se má Vložit odkaz – tj. na celý titulek, pouze návěští a číslo, pouze text titulku, číslo stránky, nahoře nebo  dole.

c) po výběru stačí již jen Vložit.

Pro názornost je zvolen typ odkazu na Přílohu č. 1, kdy odkaz má být vložen na celý titulek.

dialogové okno Křížového odkazu

 

Výsledek je vidět na obrázku níže, kdy se vložil hypertextový křížový odkaz na přílohu č. 1 včetně jejího názvu. Po najetí kurzorem se objeví klasická hláška: Aktuální dokument: Přechod na odkaz CTRL + klepnutí. Pakliže tak čtenář elektronické verze Vaší DP/BP/seminárky učiní, je přesměrován tam, kam jste ho „odkázali“. V tomto případě je to na přílohu č. 1.

hotový křížový odkaz na Přílohu č. 1

Držím palce s formátováním a hezký den všem!

One thought on “Jak pracovat s křížovými odkazy (Word 2007)

Napsat komentář