Bibliografie aneb seznam citovaných pramenů a citace (Word 2007)

Trápí Vás diplomka? Lámete si hlavu nad tím, jak jednoduše a rychle vytvořit Seznam použitých zdrojů ve Wordu? Tak tedy…


Seznam použitých zdrojů ,bibliografie, tj. citovaná literatura (knihy, periodika, časopisy, normy, akademické práce aj.) a elektronické zdroje (online) je součástí každé DP/BP či seminární práce a patří na konec dokumentu. U DP je řazení následovné:

TITULNÍ STRANA
(UNIVERZITA, FAKULTA, KATEDRA, LOGO, NÁZEV DP, JMÉNO AUTORA/RKY, © 2012 NÁZEV UNIVERZITY v Praze)
ZADÁNÍ DP
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
PODĚKOVÁNÍ
SOUHRN A KLÍČOVÁ SLOVA (Summary & Keywords)
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ DANÉ PROBLEMATIKY
CÍLE A METODIKA PRÁCE
VÝSLEDEK VLASTNÍ PRÁCE
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
SEZNAM GRAFŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK
SEZNAM PŘÍLOH
PŘÍLOHY

Abychom mohli seznam použitých zdrojů vygenerovat automaticky, je třeba nejdříve zvolit styl, který chceme pro citace a prameny použít. Následně pro každý literární zdroj vytvořit nový pramen.

1) ODKAZYSTYL ISO 690 – číselná reference (ISO 690 – první prvek a datum)

2) Umistěte kurzor na konec věty nebo slovního spojení, které chcete citovat.
3) ODKAZYVLOŽIT CITACIPŘIDAT NOVÝ PRAMEN

4) Zobrazí se dialogové okno tvorby pramene, kde je třeba vybrat Typ pramene (kniha, referát, článek v periodiku, sborník, web, dokument z webu atd.), Jazyk (výchozí, ČJ,  AJ) a pak následuje vyplnění požadovaných bibliografických polí dle ISO 690 (autor, název, rok vydání, vydavatel, ISBN atd.). Zaškrtněnte Zobrazit všechna bibliografická pole (když nezaškrtnete, chybí např. počet stránek knihy)

5) Pro vygenerování Bibliografie tedy Seznamu použitých zdrojů pak stačí na stráce v DP/BP SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ umístit kurzor tam, kde chcete mít začátek seznamu a ODKAZY→BIBLIOGRAFIE →VLOŽIT BIBLIOGRAFII

a) při výběru stylu ISO 690 – číselná reference vypadá citace a následně vygenerovaný seznam následovně:

b) při výběru stylu ISO 690 první prvek a datum je výsledkem Vašeho snažení toto:

Chcete-li uložit bibliografii jako stavební blok, postupujte následovně:

1) vložíte bibliografii na stranu Seznam použitých zdrojů viz. výše

2) označte

3) Bibliografie → Citace a bibliografie → Bibligrafie → Uložit výběr do galerie bibliografií

4) zobrazí se dialogové okno tvorby nového stavebního bloku, o5 vyplníte vše potřebné a OK

Takto uloženou bibliografii pak uvidíte v nabídce Bibliografie.

Aktualizace bibliografie

– klepnout do pole a dát Aktualizovat citace a bibliografie

Převedení bibliografie na statický text (umožňuje libovolné úpravy jako v klasickém textu)

Bibliografie → Bibliografie → Převést bibliografii na statický text

 

Hezký den všem!

One thought on “Bibliografie aneb seznam citovaných pramenů a citace (Word 2007)

Napsat komentář