Myšlenkové mapy (Mind maps)

Může se to stát i Vám! Ucházíte se o práci, přijdete na pohovor a interview začíná úkolem, nakreslit myšlenkovou mapu, jež by měla sloužit jako podklad pro analýzu „daného“ problému či podklad pro diskusi při řešení konkrétního problému. Nebo jste na přednášce Strategického managementu a v rámci projektu/seminární práce, máte zpracovat myšlenkovou mapu zahrnující marketingové aktivity odpovídající zvolené marketingové strategii a nevíte jak na to? Ba co víc, nemáte ani ánung, co se po vás vlastně chce?

Myšlenkové mapy (Mind maps)  jsou graficky uspořádaný text obohacený obrázky s vyznačením souvislostí, ale i jedním ze způsobů strukturovaného záznamu informací. Odhalují nejen vnímání vztahů a souvislostí mezi jednotlivými body, ale i vlastní míru kreativity jejich autora. Velmi dobře se dají využít při studiu. Není nic jednodušího, než si nakreslit vlastní mind mapy na zkoušky či pro státnicové okruhy.

Příklad  jednoduché „MM“ pro seminárku  –  vlastní zpracování ve FreePlane

Mind mapy lze tvořit ručně a pomocí SW. Vzhledem k tomu, že weblog je určen studentům, následují odkazy na free SW pro tvorbu myšlenkových map:

Edraw MindMap

FreePlane

Mind Map Architect

Výše uvedené programy  umí vytvořené mapy exportovat např. do  formátu  jpg, gif, pdf, MS Office aj, což umožňuje následné vložení takovéto mapy do jiného dokumentu, seminární práce či projektu.

Základní postup tvorby myšlenkové mapy spočívá ve vytyčení hlavního centrálního bodu (podstata řešeného problému), následuje rozpad na uzly (klíčové oblasti) a další poduzly (úrovně). To vše je spojeno s využíváním obrázků, ikon, piktogramůzanesením souvztažností mezi jednotlivými „oblastmi“. Pro znázornění souvislostí slouží různě tvarované, silné a barevné čáry, značky či rámečky a bubliny. Vytvořená mapa je vždy originál a čistě individuální záležitostí. Liší se jak samotnou propracovaností, složitostí, barevným provedením, množstvím použitých grafických pravků a jejich originalitou atd.

Pokud vás tématika myšlenkových map zaujala a rádi byste se dozvěděli více, doporučuji navštívit web Myšlenkové mapy.

One thought on “Myšlenkové mapy (Mind maps)

Napsat komentář