Buzzmarketing od Marka Hughese

Další marketingovou knihou, kterou jsem kdysi četla je Buzzmarketing s podtitulem Přimějte lidi, aby o vás mluvili! od Marka Hughese.1 Jako bývalý marketingový manažer společností PepsiCo a Half.com (eBay) představuje své tehdejší marketingové strategie a koncepce založené na buzzmarketingu. Popisuje úspěchy, ale i úskalí, kterým musel čelit. Se svými čtenáři tak sdílí zkušenosti z oblasti marketingu, které jsou z mého úhlu pohledu řekněme „nadčasové“ a v rámci buzzu platí stále. Continue reading

  1. HUGHES, M. Buzzmarketing:Přimějte lidi, aby o vás mluvili. Přel. Škapová, H. 2006. 1. vydání, Praha: Management Press, 242 s. ISBN 80-7261-153-4. []

Zapojte se ,prosím,

do anonymního průzkumu na téma Využití sociálních sítí. Důvodů pro publikování dotazníku existuje několik:

  • Vyzkoušení nového pluginu
  • Výběr vhodné soc. sítě pro konkrétní cílovou skupinu
  • Analýza využití sociálních sítí Continue reading

Velké změny na SVI

Tato zpráva bude asi pro všechny bývalé SVIčkaře překvapující:

Středočeský vysokoškolský institut (SVI) změnil v lednu tohoto roku vlastníka . Jeho novým majitelem se stala Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE). Změna majitele, ani plánované spojení prý nebude  mít na studenty ani vyučující SVI žádný přímý vliv.

Pravděpodobně je to důsledek doporučení akreditační komise MŠ omezit akreditace tj. nepovolit přijímání do akreditovaného studijního programu. SVI toto rozhodnutí respektuje a vzhledem k plánovanému spojení s VŠMIE nabízí perspektivu stávajícím studentům i novým zájemcům o studium.

Stávajícím studentům SVI garantuje dostudování za stávajících finančních i organizačních podmínek. Pro nový akademický rok 2011/2012 nabízí SVI studium :

Informatiky, Ekonomiky a Práva.

Jedná se o studijní programy, které provozuje VŠMIE . Tyto programy bude zajišťovat nový tým pedagogů, který vzniká spojením SVI s touto školou.

Bližší informace jsou na redesignovaném webu SVIčka.