Ekonometrický model – seminární práce

Před zkouškou z Ekonometrie se student cítí být „nejmenším“ na celém Světě.
Klobouk dolů před těmi, kteří jí rozumí. Úcta těm, co jí učí a snaží se jí naučit ostatní. Veliké díky těm, kteří při snaze jí naučit a předat vědomosti ostatním, mají pochopení a jsou lidští. Continue reading