Buzzmarketing od Marka Hughese

Další marketingovou knihou, kterou jsem kdysi četla je Buzzmarketing s podtitulem Přimějte lidi, aby o vás mluvili! od Marka Hughese.1 Jako bývalý marketingový manažer společností PepsiCo a Half.com (eBay) představuje své tehdejší marketingové strategie a koncepce založené na buzzmarketingu. Popisuje úspěchy, ale i úskalí, kterým musel čelit. Se svými čtenáři tak sdílí zkušenosti z oblasti marketingu, které jsou z mého úhlu pohledu řekněme „nadčasové“ a v rámci buzzu platí stále. Continue reading

  1. HUGHES, M. Buzzmarketing:Přimějte lidi, aby o vás mluvili. Přel. Škapová, H. 2006. 1. vydání, Praha: Management Press, 242 s. ISBN 80-7261-153-4. []

Zlatá pravidla guerrilly

GM Excellence

Nutno říci, že kniha GM Excellence – světový bestseller J. C. Levinsona, u nás vydaná Management Pressem pod názvem 50 zlatých pravidel ofenzivního marketingu, je již dlouho rozebrána. Třebaže má v názvu guerrilla marketing, většina „pravidel“ či doporučení, je v marketingu všeobecně aplikovatelných. Pro guerrilla marketéry je to „kuchařka“, jak použít nekonvenční marketingové nástroje při extrémně nízkých (či velmi limitovaných) finančních možnostech a… A vůbec, přečtěte si ji také!

Guerrilla ano či ne?

Názory na využití guerilly se liší. Je třeba si uvědomit, že guerrilla není určena všem a stejně tak ji není možné aplikovat na všechny situace, značky či společnosti.
Společnost, která si zakládá na tradiční značce, doposud při reklamní kampani používala pouze tradiční kanály, pravděpodobně není ten správný objekt pro použití guerrilla marketingu. Stejně tak i při nevhodně zvolené komunikační strategii guerrillové kampaně, hrozí nepochopení ze strany audience a image dané společnosti by mohlo být poškozeno. Marketéři musí počítat i s tím, že příliš agresivní či šokující guerrilla může vyvolat negativní odezvy a medializaci, což opět negativně ovlivní renomé společnosti. V případě, že se společnost pro tento druh marketingu rozhodne, je vhodné využít služeb některé z agentur, které mají kreativu guerrilla kampaní ve svém portfoliu. Všeobecně platí, že při dodržení určitých doporučení, chcete-li, pravidel guerrilly, je odpovědí jasné ANO! Continue reading

Guerrilla marketing – Co je a co není na hraně zákona?

Guerrilla marketing při svém „záškodničení“ využívá metody, které jsou na pomyslné hraně zákona a ne vždy jsou zcela legální. Guerrilla by  neměla být destruktivní, tzn. neměla by být poškozována cizí věc. Aby se společnost vyvarovala těchto praktik respektive se ujistila, že právě ta její guerillová kampaň hranice zákona nepřekračuje, je vhodné koncept kampaně konzultovat s právníkem. Continue reading

Existují nějaká pravidla guerrilly? Že by byla zlatá?

Pravidla či spíše doporučení pro použití Guerrilly jsou vkusně shrnuty v knize J. C. Levinsona,  Guerrilla Marketing Excellence: The 50 Golden Rules for Small-business Success[1]. Tato kniha by neměla chybět v knihovně žádného marketéra, zabývajícího se guerilla marketingem. Continue reading

Guerrilla aneb co je záškodnický marketing II – Plánování a strategie

Důkladné plánování guerrilla kampaně sice úspěch nezaručuje, šance na něj ale podstatně zvyšuje. Principielně všechny guerrillové aktivity vychází z firemní marketingové strategie[1], jež udává, jak exekuovat určitou část kampaně, tzn. stoprocentně nejsou nahodilé. Continue reading