Guerrilla aneb co je záškodnický marketing II – Plánování a strategie

Důkladné plánování guerrilla kampaně sice úspěch nezaručuje, šance na něj ale podstatně zvyšuje. Principielně všechny guerrillové aktivity vychází z firemní marketingové strategie[1], jež udává, jak exekuovat určitou část kampaně, tzn. stoprocentně nejsou nahodilé. Continue reading